Alkohol

Alkohol finns överallt. Det är trevligt att ta en drink innan middagen eller träffa vänner över en öl, det både lagligt och socialt accepterat att dricka öl, vin och sprit. Det är snarare den som avstår som skiljer sig från mängden. Just för att det är så accepterat i vårt samhälle är det lätt att det blir för mycket och för ofta. Sedan mitten av 1990-talet har den totala alkoholkonsumtionen ökat i Sverige, från ca 8 liter per person och år 1996 till drygt 10 liter idag.

 

Alkoholproblem är mycket vanliga i Sverige. Cirka tio procent av Sveriges vuxna befolkning har problem med alkohol i olika grad. Av de cirka 500 000-700 000 personer som uppskattas ha sådana problem i Sverige är endast en mindre del kända inom vården. De övriga är vad man kan kalla ”dolda missbrukare”. En av fyra har någon i sin närhet med alkoholproblem.

 

Problemen kan vara allt från lindriga till mycket svåra. En tidig varningssignal är att man dricker allt större mängder alkohol. Personen har vad man kallar en riskkonsumtion.  Personer som under en längre tid dricker för mycket alkohol riskerar att utveckla ett allvarligare alkoholproblem.

Allt eftersom problemen växer, vänjer sig den som dricker och även omgivningen vid de ändrade vanorna. Tyvärr minskar ofta möjligheten att själv bli varse problemet ju längre tiden går! Liksom för många andra sjukdomar gäller att ju tidigare varningssignalerna uppmärksammas, och ju tidigare man får hjälp, desto större är chansen att man kommer till rätta med problemet.

Känner du någon som dricker för mycket? Vare sig du är bekymrad över dig själv eller över någon anhörig kan det vara svårt att veta om, och i så fall hur, det går att få hjälp med det.

Här är några exempel på varningssignaler som du kan vara uppmärksam på.

 • Du behöver dricka mer och mer för att uppnå samma effekt.
 • Du har ett lättväckt sug efter alkohol. När du ska dricka lite blir det oftast så att du dricker mycket.
 • Du dricker alkohol hemma innan du går till en fest för att vara säker på att få i dig tillräckligt mycket.
 • Du funderar på vita veckor.
 • Du pratar om att sluta dricka helt, men inte nu utan senare när det passar bättre.
 • Du erkänner inte hur mycket du druckit, ens för dig själv.
 • Du döljer för andra hur mycket du dricker. Du tar lite större drinkar eller flera i skymundan.
 • Du märker plötsligt att ditt drickande påverkar din ekonomi.
 • Du hittar ofta ursäkter för att få dricka.
 • Du ser till att du alltid har alkohol
   

Alkoholism är en sjukdom som fortfarande är starkt förknippad med skuld och skam, både vad gäller personen själv och även dennes omgivning. Detta leder tyvärr till att många som överkonsumerar alkohol inte söker hjälp och/eller vård vilket i sin tur ofta bidrar till en förvärrad problembild för personen, familjen, arbetet samt övrig omgivning.

 

Alkoholberoende (alkoholism) är den vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i västvärlden. Hög konsumtion av alkohol kan göra att du drabbas av bland annat högt blodtryck, problem med mage, sömnproblem, ångest och depression.

Den som dricker mycket alkohol under en längre tid kan få svåra alkoholproblem, utveckla alkoholism och riskerar allvarliga skador och sjukdomar som drabbar lever, hjärta, blodkärl, muskler samt hjärna och nervsystem. 

 

Beroende eller skadligt bruk

 

I vården skiljer man mellan beroende och missbruk av alkohol. Det handlar inte om hur mycket man dricker utan om vilka följder drickandet får för den drabbade och hans eller hennes omgivning.

 

När man talar om alkoholberoende handlar det om både fysiska och psykiska följder för den som dricker. Hjärnan och kroppen vänjer sig vid alkoholen och det blir svårt att klara sig utan.

Ett skadligt bruk påverkar livssituationen genom att man missköter sitt arbete, kör bil när man är påverkad eller kan hamna i farliga situationer som slagsmål eller bli sexuellt utnyttjad. Relationen till familj och närstående påverkas också av missbruket.

 

Alkoholproblem är mycket vanliga i Sverige. Cirka tio procent av Sveriges vuxna befolkning har problem med alkohol i olika grad. Av de cirka 500 000–700 000 personer som uppskattas ha sådana problem i Sverige är endast en mindre del kända inom vården. De övriga är vad man kan kalla ”dolda missbrukare”. En av fyra har någon i sin närhet med alkoholproblem.

 

Med relativt små insatser i form av information/utbildning, motiverande samtal och korta interventioner kan man hindra riskbruk och överkonsumtion att övergå i ett svårare missbruk och beroende och på så sätt spara både tid, pengar och inte minst lidande