Om Dialog Utbildning och Behandling

IMG_0464  cf beskuret IMG_0464 cf beskuret

Christina Fält, auktoriserad socionom med lång erfarenhet av samtalsbehandling, coaching, utbildninginsatser och handledning främst inom grupp- och organisations- utveckling. Parallellt med ovan mångårig erfarenhet av behandling vid över- konsumtion av alkohol. Förhållningssätt och teoretisk grund utgörs av Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Acceptans Commitment Therapy (ACT) och Motiverande samtal (MI) 
U
tbildningsbakgrund utöver socionomutbildning är vidarutbildning; Grundutbildning i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Acceptance Commitment Therapy (ACT), Lösningsfokus, Grupp- och Organisationspsykologi, "Utveckling Grupper och Ledare" (UGL), instruktörsutbildning Mindfulness samt i Motiverande samtal (MI) och Coaching utifrån MI samt Lågaffektivt bemötande m fl kortare utbildningar inom Autismspektrat.

 

Ett urval av våra kunder: 

Onemed AB
Volvo AB

Broströms AB
Tibro Kommun

Folktandvården Västra Götaland
Alingsås Kommun

Preemraff Göteborg

Capio Lundby Sjukhus

Capio Citykliniken Malmö

Capio Citykliniken Landskrona

SDF Norra Hisingen

SDF Lundby

Alba-Camp Gården

Lars Durfelt, auktoriserad socionom
med mångårig erfarenhet av ledarskap, teamutveckling, samtalsbehandling, coaching och förändringsarbete på individ- och gruppnivå samt lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och frågor som rör detta område.Lars genomför utbildningsinsatser för både offentliga och privata uppdragsgivare inom bl.a kommunikation, teamutveckling, Motiverande samtal (MI), kristeori, bemötande av människor i kris samt alkohol och beroendeproblematik. 
Utbildningsbakgrunden är som nämnts socionom med vidareutbildningar på magisternivå inom Socialt arbete och missbruk, Kristeori och krisintervention, Grundutbildning i terapi med systemisk, narrativ inriktning, Grund och vidareutbildning i motiverande samtal (MI),Lösningsfokuserat arbetssätt(LöFo), erfarenhet av och utbildning i praktisk projektstyrning(PPS), Lars är också diplomerad coach. (Se gärna profil och rekommendationer på LinkedIn)